3D tlač

Tinkercad

Kód triedy 5A: K68WN7VZ9AL2

Kód triedy 5B: V3WQ-PSBC-EVEA

Kód triedy 6A: IP1R-I6UZ-LEL3

Kód triedy 6B: 67M7-ELCA-XBUC

Kód triedy 7A: 5NSN6VCJT1UF

Kód triedy 8A: SRWPGJCU45PV

3D tlač je druh aditívnej (prídavnej) výroby, čo znamená, že na produkciu výrobkov dochádza postupným pridávaním materiálu. Tým sa líši ako od obrábacej a frézovacej CNC výroby, v ktorej ide naopak o uberanie materiálu, teda vyrezávanie výrobkov, tak od tvarovania materiálu pomocou foriem.

Na 3D tlač je potrebné:

  • 3D tlačiareň: že potrebujete na 3D tlač 3D tlačiareň, je jasné. Samotnému výberu tlačiarne sa venujeme v predchádzajúcich častiach článku.
  • 3D modely: modely na 3D tlač musíte buď sami vytvoriť, alebo stiahnuť z internetu. Kde nájsť modely na stiahnutie, sa dočítate v poslednej kapitole tohto článku.
  • Počítač: modely musíte získať (alebo vytvoriť) a pripraviť na 3D tlač, a to bez počítača nepôjde. Počítač je dôležitý tiež na aktualizovanie firmvéru tlačiarne a ďalšie úkony. Hardvér síce nemusí byť nijako zvlášť výkonný, starý počítač s menej ako 4 GB RAM ale príliš dobre neposlúži.
  • Slicer (softvér na 3D tlač): keď máte 3D model v počítači, musíte z neho vytvoriť inštrukcie, ktorým rozumie 3D tlačiareň. A presne na to slúži softvér, ktorému sa hovorí slicer (krájač). To preto, že model pokrája na vrstvy, po ktorých bude tlačiareň výrobok stavať. Za slicer ale nie je potrebné nič platiť, výrobcovia tlačiarní ho ponúkajú na svojich webových stránkach voľne na stiahnutie.
  • Filament: stavebný materiál FDM/FFF tlačiarní sa nazýva filament, čo je termoplast tvarovaný do strún, ktoré sa predávajú po cievkach. Dôležitý je jeho priemer, valná väčšina domácich tlačiarní ale tlačí s vláknami s hrúbkou 1,75 mm. Viac sa dozviete v našom článku o filamentoch na 3D tlač.

Úloha - tinkercad

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com