Bezpečnosť a riziká

Obsah (7-1h): diskutovať o rizikách na internete, zhodnotiť, ktoré informácie musia byť chránené pred zneužitím, aplikovať pravidlá pre zabezpečenie prístupu  do komunity, do mobilu proti neoprávnenému použitiu, posúdiť riziká práce na počítači a pri mobile, diskutovať o dôveryhodnosti informácií na webe, diskutovať o rizikách kriminálneho a nelegálneho obsahu, riziká na internete a sociálnych sieťach

Mobily

V dnešnej dobe už mobily nie sú iba obyčajným „telefónom“. Rozvoj technológií umožnil ich širšie použitie, spojil výhody telefónu a možnosti internetu v jednom prístroji. Pomocou mobilu môžu deti a dospievajúci posielať textové a obrazové správy, ale aj emaily, rýchlu poštu, pripájať sa na internetové stránky a sociálne siete, fotografovať a natáčať videá, zdieľať vytvorené materiály, hrať hry či sledovať, kde sa práve nachádzajú ich blízki a kamaráti. Mobilný telefón sa dokonca stal symbolom príslušnosti k skupine a meradlom spoločenského statusu.

Riziká pri používaní mobilov

Zneužitie osobných údajov, fotografií, videí  – Požičiavajú si mobily medzi sebou, komukoľvek prezradia svoje PIN, telefónne číslo, preposielajú si navzájom svoje fotografie a videá, nechávajú sa ostatnými fotiť alebo natáčať v rôznych, aj kompromitujúcich situáciách. K ich údajom sa môže niekto dostať aj v prípade, že používajú bluetooth. Deti strácajú prehľad o tom, čo sa s ich údajmi stane. Tie potom môže ktokoľvek zneužiť na kontaktovanie, jeho zosmiešnenie alebo vydieranie.

Pri krádeži  alebo strate telefónu však dieťa prichádza nielen o svoj majetok, ale zároveň aj o cenné údaje – kontakty na kamarátov a všetko, čo má v telefóne uložené. Je preto vhodné si tieto dáta zálohovať, napríklad v počítači, a zároveň si v mobile neukladať dôležité údaje, ako prístupové heslá k účtu alebo PIN bankomatovej karty. Zároveň je potrebné túto udalosť čo najrýchlejšie nahlásiť polícii. Pri pátraní po mobilnom telefóne môže pomôcť jeho výrobné číslo (IMEI – International Mobile Equipment Identity, 15-miestne medzinárodné identifikačné číslo mobilných zariadení), ktoré je možné zistiť stlačením *#06# na telefóne. Každý telefón ma svoje jedinečné číslo, prostredníctvom ktorého je možné ho zablokovať.

Nechcený kontakt  – Mobilné telefóny sú jedným z prostriedkov, ktoré sa často zneužívajú na rôzne formy agresívneho správania (urážanie, vyhrážky, kyberstalking, kyberšikanovanie), na opakované kontaktovanie a sexuálne obťažovanie.  Časté medzi deťmi bývajú anonymné telefonáty, opakované prezváňanie, agresívne, výhražné alebo zosmiešňujúce SMS správy, zverejnenie telefónneho čísla obete, posielanie urážlivých fotografií alebo nevyžiadaných fotografií.

Nevhodný obsah

Zdravotné riziká – používanie mobilov ovplyvňuje činnosť mozgu. Odborníci preto odporúčajú, aby obmedzili používanie mobilov na nevyhnutné hovory a skrátili dĺžku hovorov. Ďalším rizikom pri používaní mobilných telefónov je hlasné počúvanie hudby cez slúchadlá, ktoré môže viesť k poškodeniu sluchu. Druhou veľkou oblasťou ohrozenia zdravia sú úrazy na cestách. Deti a mládež počúvajú hlasno hudbu alebo si píšu správy počas bicyklovania, korčuľovania či na prechode pre chodcov. Nevenujú pritom pozornosť dianiu okolo seba a môžu skončiť pod kolesami áut.

Násilné videá – Mobily bývajú často používané na šírenie násilného obsahu – fotografií a videí stiahnutých z internetu.

Aktivita

Nechajte deti vymýšľať vety, na konci ktorých bude smajlík, ktorý mení jej význam. Napríklad: „To si teda vymyslel :-)!“ / „To si teda vymyslel :-(“. Potom nechajte deti skúšať, ako možno vyjadriť emocionálne rozpoloženie v hovorenej reči – pomocou intonácie, výrazu tváre a pod. Diskutujte spolu o tom, či je ľahšie pochopiť emócie z hovoreného alebo napísaného, o čo sme ochudobnení pri písomnej komunikácii, aké pozitíva a negatíva môže mať jeden a druhý spôsob.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com