Školský poriadok počítačovej učebne

Školský poriadok | Materská škola

 1. Do počítačovej učebne chodím vždy v prezúvkach

 2. V počítačovej učebni nikdy nejem a nepijem

 3. Do počítačovej učebne vstupujem iba s vyučujúcim

 4. Učiteľský počítač je prísne zakázane územie

 5. Nikdy svojvoľne nemanipulujem s akoukoľvek časťou počítača, skenera, tlačiarne

 6. Vždy dodržiavam pokyny vyučujúceho

 7. Počítač zapínam a vypínam iba na pokyn vyučujúceho

 8. Akýkoľvek problém ihneď hlásim, nepokúšam sa nič opravovať

 9. Na počítači pracujem iba s povolenými súbormi

 10. Pri práci som potichu, aby som nerušil ostatných

 11. Je zakázané voziť sa, odrážať a točiť na stoličkách a vykladať si nohy.

Zásady pri práci s počítačom

Bez bolesti chrbta (5.): Seďte pri počítači správne ...

Zdravotní rizika práce na počítači

Ergonómia

Zdravotné problémy očí pri počítači

Pri sledovaní obrazovky počítača sa znižuje počet žmurknutí oka štyri až šesťkrát za minútu. Vplyvom vertikálneho pohľadu na monitor sa zväčšuje plocha odkrytého povrchu oka, čo má za následok zvýšené odparovanie slzného filmu. V dôsledku toho sa dostaví nepríjemný pocit suchosti v očiach.

 

Taktiež dochádza k svalovej únave očných svalov, čo sa prejaví bolesťou očí, tlakom, napätím v očiach, spomaleným zaostrovaním a dokonca aj bolesťami hlavy. Monitor počítača doslova útočí na zrak a jedinou vašou obranou, môže byť útok! Týmto zdravotným problémom môžete hravo predísť.

Takto tomu predídete

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že pri práci s počítačom by vzdialenosť očí od monitora mala byť min. 60 až 80 cm. Netreba zabúdať aj na to, že oči musia mať správnu polohu. Neprospelo by im, ak by ste sa niekoľko hodín pozerali očami dole alebo vľavo, kde je monitor. Preto vždy majte počítač pred sebou.

Majte na pamäti, že horný okraj obrazovky má byť vo výške očí alebo mierne nad očami. Obrazovka by mala byť vždy podľa možností radšej väčšia a čo najplochšia (LCD), pričom jej ideálna veľkosť by mala byť "17" palcov.

Keď čítate text na obrazovke, očiam prospeje dostatočná veľkosť a farba písma - ideálna veľkosť písma je od 2,6 do 3,6 mm a tmavé znaky na svetlom pozadí (výborná je tiež čierno-biela alebo modro-žltá kombinácia).

Ak máte klasickú obrazovku, je nutné, aby ste používali filtre. Filtre vás spoľahlivo ochránia pred RTG žiarením, elektromagnetickým žiarením a pred pôsobením statického elektrického náboja. Klávesnica má mať sklon 5-15 stupňov, matný povrch a farbu dostatočne kontrastnú s farbou tlačidiel.

Ako má vyzerať okolie, kde sa nachádza počítač?

Nazabúdajte ani na správne osvetlenie pracovného miesta. Tak sa zamedzia odrazy z okolitých predmetov na obrazovku (správny rozptyl svetla). Odporúča sa celkové osvetlenie 300 až 500 Lx. Ak pri počítači pracujú starší ľudia, osvetlenie by malo byť až 1000 Lx.  Môžete popr. použiť aj pracovné lampy.

Nábytok a steny v miestnosti, kde pracujete s počítačom, by mali byť z materiálov, ktoré obmedzujú odraz a odlesk. Odporúča sa matný povrch, farba svetlosivá, svetlozelená alebo svetlohnedá.

Dajte si pozor aj na to, aká je poloha počítača. Nevhodný je počítač oproti oknu a chrbtom k oknu. Okno by malo byť so žalúziami na reguláciu prichádzajúceho svetla.

Nemenej dôležitá je i mikroklíma v miestnosti. Teplota vzduchu by mala byť od 20 do 24 stupňov a vlhkosť 30 až 70 percent.

Oči sú namáhavé nielen pri práci s počítačom. Veľmi trpia hlavne v zimnom období, keďže im škodí mráz. Prečítajte si článok o tom, čo robiť, aby naše oči netrpeli v mrazoch! Zrak máme len jeden, preto si ho treba chrániť.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com