Tabuľky

Obsah (8-3h)

Tabuľkové procesory

Pojem tabuľkový procesor (resp. kalkulátor/editor, anglicky spreadsheet) (ďalej len TP) slúži na označenie programu, ktorý pomocou vzorcov a grafov spracováva tabuľku informácií. Dnes najpoužívanejšie tabuľkové procesory sú platený Microsoft Office Excel a bezplatný OpenOffice Calc resp. LibreOffice Calc.

 1. Názov súboru – v Excely sa súbor nazýva zošit.
 2. Hlavné menu – usporiadúva jednotlivé panely nástrojov.
 3. Panely nástrojov – obsahujú konkrétne možnosti úpravy.
 4. Adresa bunky – prienik riadku a stĺpca, čiže tu B3.
 5. Obsah bunky – text alebo vzorec.
 6. Bunka – základný stavebný kameň tabuľky (ako v ľudskom tele).
 7. Oblasť buniek – viacero označených buniek, tu D6:F9 (viacero oblastí oddeľuje bodkočiarka: D6:F9;E5:F8).
 8. Záložky hárkov – každý súbor (čiže zošit) sa v Excely delí na hárky.
 9. Stavový riadok – tu sa vypisuje stav aktuálnej akcie, teda čo sa práve deje.

Formátovanie tabuľky

Vytvor tabuľku podľa vzoru: nehodovosť.

Otvor  dokument  teploty a vykonaj potrebné úlohy

Otvor  dokument surodenci a vykonaj potrebné úlohy

Otvor  dokument korunovacie a vykonaj potrebné úlohy

Výpočty

Vypočítaj potrebné údaje v súbore bityABajty

Vypočítaj potrebné údaje v súbore stareMiery

Vypočítaj potrebné údaje v súbore lyziarskaVystroj

Vypočítaj potrebné údaje v súbore vysky

Vypočítaj potrebné údaje v súbore rychlostiKanada

Funkcie

Napíš vzorec pre súčet niekoľkých buniek s číslami.

Sčítaj niekoľko buniek, ktoré netvoria súvislú oblasť. (funkcia Sum)

Zaokrúhli čísla pomocou funkcie “round”.

Vytvor jednoduchú tabuľku s náhodnými alebo skutočnými známkami z určitého predmetu a vypočítaj priemenú známku. (funkcia average)

Zisti aký deň bude 15.6.2026 ? (funkcia weekday)

Zisti, koľko dní žiješ. (funkcia Days)

Práca s údajmi

Usporiadanie a filtrovanie údajov  – súbor1, súbor2

Grafy

Vytvor graf podľa tabuľky rychlostZvierat

Úlohy na použitie funkcií

 1. Napíš 5 ľobovoľných čísel. Pomocou Funkcie SUM ich sčítaj.
 2. Vypočítaj priemernú známku pomocou funkcie AVERAGE – 1,1,5,4,2,2,1,3
 3. Zadaj v riadku teploty: 10°C, 14°C, 10°C, 16°C, 13°C a funkciou MAX nájdi najväčšiu teplotu.
 4. Zisti pomocou funkcie DAYS počet dní medzi dátumom 2.3.1987 a 14.5.2015
 5. Aký deň bol dňa 5.7.1998? Použi funkciu WEEKDAY.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com