Práca s grafikou

Obsah (8 -3h): navrhnúť postupnosť daných grafických operácií pre dosiahnutie
stanoveného výsledku.

Na úpravu obrázkov existuje veľa programov, napr. FastStone Image Viewer, Gimp, PhotoFiltre Studio, Picasa, Photoshop

Úprava obrázkov -GIMP

Zmenšenie obrázka
Image - Scale image
Orezanie obrázka
Zosvetlenie obrázka
Colors Heu - Chroma
Vytvorenie starej fotografie
Color - Saturation
návod - https://www.youtube.com/watch?v=8ApCRxcpzus
Odstránenie červených očí -> Filters - Enhanced - Remove red eyes
Pomocou výberu Path Tool vyber šaty a v ponuke Color Hue -Saturation meň farby
Koláž
Fotomontáž - práca s vrtvami

Fotokoláž

Témy:

  1. História počítačov
  2. Informačná spoločnosť
  3. Vstupné zariadenia
  4. Výstupné zariadenia
  5. Hardvér 
  6. Softvér
  7. Internet
  8. Digitálne technológie v spoločnosti
  9. Pamätové zariadenia
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com