Hardvér

Obsah (8-2h) – počítač ako zariadenie s procesorom a pamäťou, pamäť si pamätá programy a údaje, pamäť v počítači ako zariadenie na (krátkodobé) uchovanie informácií, disk v počítači ako zariadenie na dlhodobé uchovanie informácií, procesor vykonáva programy (program ako návod pre procesor), tlačiareň, reproduktor/slúchadlá ako zariadenia sprostredkovanie výstupu, skener, digitálny fotoaparát, kamera, mikrofón ako zariadenia na digitalizáciu údajov, rozdiel medzi hardvérom a softvérom, porovnať klady a zápory počítačov rôznych typov (napr. stolnýpočítač, notebook, tablet), rozlíšiť vstupné a výstupné zariadenia.

 
Hardvér  (hardware alebo HW) je súhrnný názov pre technické vybavenie počítača a počítačových komponentov. Medzi hardvér patria všetky počítače a ich súčasti, periférie (zobrazovacie jednotky, zariadenia na vstup a výstup údajov) a tiež aj zariadenia, ktoré je možné pripojiť k počítaču. V úvodzovkách „všetko, čo sa dá chytiť“, čiže všetko hmotné čo patrí ku počítaču.

Otestuj sa na Edupage – Hardvér 8

Úlohy

  • Čo znamená skratka PC?
  • Zisti značky súčastných procesorov
  • Zisti veľkosť operačných pamätí
  • Aká je skratka operačnej pamäte?
  • Aký je rozdiel medzi softvérom a hardvérom?
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com