Hardvér 5

Asus Rog Strix Scope, herná klávesnica, CZ, čierna ...

KLÁVESNICA

Je to vstupné zariadenie, ktoré slúži na vkladanie znakov do počítača a na písanie dokumentov.

Časti klávesnice:

  1. ALFANUMERICKÁ – písmená

  2. NUMERICKÁ – čísla

  3. FUNKČNÁ – klávesy F1 – F12

  4. KLÁVESY PRE POHYB V TEXTE - šípky

Význam niektorých špeciálnych kláves:

NUMLOCK – zapína čísla

CAPSLOCK - zapína veľké písmená

ENTER – potvrdenie, presun na nový riadok

BACKSPACE - vymazáva naľavo

DELETE – vymazáva napravo

ESC – prerušenie napríklad hry

SHIFT – ak ju stlačím spolu s písmenom, napíšem ho veľkým. Pomáha aj pri písaní špeciálnych znakov (:, ?, (), !).

HOME - vráti kurzor na začiatok riadka

END – vráti kurzor na koniec riadka

PAGE UP – posun o stranu hore

PAGE DOWN – posun o stranu dole

 

= alfanumerická časť

= numerická časť

= funkčná časť

= klávesy pre pohyb v texte