Informačná spoločnosť

5. ročník

Od mechanizácie k informačnej spoločnosti

Dáta v transatlantickom priestore: Ako prúdia a čo ich ...

Žijeme v 21. storočí a kamkoľvek sa pozrieme, všade sú počítače. Za posledných 20 rokov
sa stali nenehraditeľnými v mnohých odvetviach ľudskej činnosti. Či si to uvedomujete,
alebo nie, sú prakticky všade okolo nás (v digitálnych hodinkách, elektronických
pokladniciach, vo dverách na fotobunku, telefónoch, automobiloch, chladničkách,
automatických práčkach, automatoch na lístky, kávu, atď).
Jedna z prvých otázok pri nástupe do zamestnania sa týka práve schopnosti ovládať počítač
(alebo aspoň základné kancelárske programy).
Zvuky, ktoré denne počúvame z rádia sú upravované počítačom, kanály na televíznom
prijímači prepíname z pohodlia postele počítačom, spájanie mobilných hovorov a odkazy
na záznamník prijíma počítač, účty a výpisy z banky vyrába počítač....
Je všade a jediná vec, ktorá nás pred ním môže zachrániť, je naučiť sa ho ovládať.

Úlohy:

Kde všade sa môžeme stretnúť s počítačmi?

Ktorá z vecí u vás doma využíva počítač?

Zaujíma vás práca s osobným počítačom?

Na aký účel by ste využívali (prípadne už využívate) váš domáci osobný počítač?

Otázky

Uveď dva príklady na použitie informačno-komunikačných zariadení v domácnosti

Uveď dva príklady na použitie informačno-komunikačných zariadení v zdravotníctve

Uveď jeden príklad na použitie informačno-komunikačných zariadení v obchode

Uveď jeden príklad na použitie informačno-komunikačných zariadení v doprave