Práca s grafikou

30% Off Sketchpad Promo Code, Coupons | September 2021Starry Night with Sketchpad 5.1 - YouTube

Úlohy

  • Napíš voľnou rukou číslice a niektoré písmená, rôznou hrúbkou a farbou
  • Nakresli základné geometrické útvary
  • Vytvor pomocou obdĺžnikov, štvorcou a trojuholníkov mesto
  • Vytvoe plán okolia bydliska
  • Vytvor akvárium