Práca s textom 6

Klávesnica

vstupné

Spusti textový editor.

Napíš text na niekoľko riadkov

Vyskúšaj pohyb po texte pomocou kurzorových šípok, ďalej vyskúšaj klávesy Home, End PageUp, Page,Down,

Zapni/vypni num lock a pozoruj, ako sa správa numerická časť klávesnice.

Skús klávesovú skratku Alt+F4

Nastav kurzor do stredu textu a preskúmaj klávesy Delete a Backspace

Nastav farbu textu a vyskúšaj, nastav aj farbu a zvýraznenia a napíš text.

Zapni CapsLock a pozoruj. Skús písať veľké písmená s pomocou Shift-u

Vyskúša tabulátor - Tab

Vytvor pomocou klávesy Enter tri odseky

Microsoft Office 2019 Now Available - JMKSSILibreOffice is working on an Android App

Práca s textom

Malé a veľké písmená

Čísla

Dátum

Symboly, matematické príklady

Diaritika

mailová adresa

Editovať text, zmazať, vložiť prepísať text

Meniť farbu textu, pozadia

Označiť, kopírovať, vkladať, presúvať text

Vkladať obrázok