Prezentácie 5

rozsah 2h

etapy tvorby počítačovej prezentácie

Prezentáciu vytvárame z tzv. snímkov, ktoré môžu obsahovať ľubovoľné objekty, napr. text, zoznam, tabuľku, graf, obrázok, video, zvuk, organizačný diagram a iné. Texty a iné objekty môžu byť ľubovoľne umiestnené a môžeme nastaviť vlastné animácie a poradie ich objavovania sa. Vytvorené snímky môžeme ľubovolne zoradiť a nastaviť časovanie a animáciu objavovania sa jednotlivých snímkov a objektov na snímkoch. Vytvorené snímky môžeme ľubovolne zoradiť a nastaviť časovanie a animáciu objavovania sa jednotlivých snímkov a objektov na snímkoch. Vytvorené prezentácie môžeme publikovať na prednáškach, zaslaním elektronickou poštou (e –mailom). Ďalšou možnosťou je publikovať prezentáciu pomocou internetu. Programy umožňujú vytvárať snímky podľa šablóny, ktoré už obsahujú prednastavené pozadie a štýl textov a objektov.

Programy na tvorbu prezentácie

Microsoft PowerPoint 2016 - Download for Mac Free
Microsoft Power Point
File:LibreOffice Impress 3.3.png - Wikimedia Commons
Libre office, Open Office Impress

Online – https://prezi.com/

Úloha: vytvor prezentáciu na tému Mesto na Slovensku

Obsah prezentácie 

  1. Snímka – nadpis a meno 
  2. Snímka – história mesta, erb 
  3. Snímka – počet obyvateľov, rozloha mesta, nadmorská výska 
  4. Snímka-  obrázky mesta, 
  5. Snímka – zaujímavosti, link na stránku mesta,
  6. Snímka – zdroje 
  7. Snímka – poďakovanie za pozornosť