Prezentácie 5

Prezentácia ako spôsob prenosu informácií
Prezentácia je veľmi efektívny spôsob ako poskytnúť informácie. Umožňuje prezentovať informácie o najrozličnejších problematikách veľkým skupinám ľudí (50 aj viac), menším skupinám (10 až 50), niekoľkým ľudom aj jednotlivcom. Prezentáciu uvádza jeden prípadne viacerí ľudia (podľa obsiahlosti problematiky a časovej náročnosti výkladu). Pri podávaní informácie môže používať najrozličnejšie pomôcky od ukazovadiel, písacích potrieb, cez názorné príklady a ukážky, až po využitie zvuku a videozáznamov, projektora a počítača.

Programy na vytváranie prezentácií:

Microsoft PowerPoint 2016 - Download for Mac Free
Microsoft Power Point
Libreoffice Impress

Úloha: Vytvor prezentáciu na tému Mesto Slovenska

Obsah prezentácie:

  1. Snímka – nadpis a meno 
  2.  Snímka – história mesta, erb 
  3. Snímka – počet obyvateľov, rozloha mesta, nadmorská výska 
  4. Snímka-  obrázky mesta, 
  5. Snímka – zaujímavosti, link na stránku mesta,
  6. Snímka – zdroje informácií
  7. Snímka – poďakovanie za pozornosť


 Zdroje: https://www.zones.sk/studentske-prace/informatika/2976-prezentacia-zakladne-pravidla-powerpoint/