Štruktúry 7

Kódovanie znakov

K zakódovániu textu se používají rôzné znakové sady. Princíp spočíva v tom, že znaku odpovedá  číslo v prevodnej tabulke a opačne. Existujú rôzne znakové sady, čo môže spôsobovať problémy. Kódovánie znakov textu umožňuje jeho prenos.

Úloha

Spusti poznámkový blok, napíš ľubovoľné slovo, súbor ulož. Otvor ho pomocou online editora (https://www.onlinehexeditor.com/)
Skontroluj, či je text zakódovaný podľa ASCII tabuľky.