Súbory a priečinky

SÚBOR A PRIEČINOK

Keď niečo vytvárame - píšeme, kreslíme a pod., použitý program nám túto "prácu" uloží ako jeden súbor (file), aby sa nám nestratila. Súbor musíme pomenovať. Súbory ukladáme tak, aby sme ich mohli neskôr rýchlo nájsť. Operačný systém nám dovoľuje tieto súbory organizovať – ukladať na nami určené miesto, presúvať, kopírovať, vymazávať.

Súbory, ktoré spolu logicky súvisia, zvyčajne ukladáme na určité miesto – do jedného   

"šuflíka" = priečinka (folder). Každý priečinok má tiež svoj názov, ktorý nám prezrádza aké súbory sú v ňom vložené.

Ako vyzerajú súbory a priečinky v počítači? Napríklad takto: