Súbory a priečinky

Aký je rozdiel medzi súborom a priečinkom?

V počítači sú všetky dáta uložené v súboroch na zapisovateľných médiách počítača – pevný disk, DVD, USB pamäť, … Pre lepšiu prehľadnosť sú tieto súbory ukladané do priečinkov (adresárov). Súbor a Priečinok :: Pckurz-za

Súbor je ľubovoľná množina údajov uložená v nejakom formáte. Každý súbor musí obsahovať meno a príponu súboru. V mene súboru sa nemôžu používať znaky ako / * “ ? . Prípona formátu súboru je od mena súboru oddelená bodkou.

Edita Velazquez

 

Súbory existujú dvojakého typu:

 • Programy (aplikácie)súbory vytvorené programátormi. Po nainštalovaní na disk a následnom spustení programu môžeme vykonávať všetky činnosti, ktoré program umožňuje. Programy majú príponu formátu .exe alebo .com.
 • Dokumenty súbory, ktoré sami vytvoríme, upravíme, prečítame atď (napr. žiadosť, obrázok, tabuľka, …). Prípony formátov dokumentov:
  • doc – súbor programu MS Word
  • xls – súbor programu MS Excel
  • bmp, jpg, gif, tiff – obrázky
  • zip, rar – komprimované súbory (súbory, ktoré zaberajú menej miesta)
  • wav, mp3 – hudobné súbory, piesne, muzika
  • mpeg, avi – video súbory
  • html – súbory, v ktorých sú prezentované informácie na internete.

Hodnotu našej práce na počítači vytvárajú práve dokumenty, ktoré si pravidelne zálohujeme, triedime do priečinkov alebo aj vymazávame. Súbory, ktoré spolu logicky súvisia, ukladáme na disku do priečinkov (folder). Každý priečinok má názov, ktorý prezrádzam aké súbory doň ukladáme. Napr. textové súbory je vhodné ukladať do priečinka s názvom Dokumenty, alebo hry ukladáme do priečinka s názvom Hry, atď.

Na prezeranie zapisovateľných médií v OS Windows slúži „tento počítač“ (ang. my computer).http://skola.dvp.sk/wp-content/uploads/2008/11/tento-pocitac.jpg

Úlohy

Preskúmaj priečinky v svojom počítači. Vytvor, zmaž, premenuj, priečinok.

Stiahni súbor z internetu a ulož ho do svojho  počítača. Pošli ho učiteľovi cez edupage.

Vytvor danú štruktúru

http://skola.dvp.sk/wp-content/uploads/2009/10/uloha_2.png

Test na EDUPAGE- Priečinky a súbory 67

Úlohy

Vytvoriť textový , grafický, tabuľkový súbor, pdf súbor

Zbaliť a rozbaliť súbory

Poznať prípony súborov, vyhľadať na internete ďalšie prípony a informácie o nich

vytvoriť textový , grafický, tabuľkový súbor, pdf súbor

vedieť zistiť veľkosť a typ súboru a veľkosť priečinkov

vyhľadať súbory v počítači