Vyhľadávanie informácií 5-1

Druhy vyhľadávačov 

Úlohy na vyhľadávanie 

  • vyhľadanie dopravného spojenia 
  • vyhľadanie informácie o známej osobe 
  • vyhľadanie prekladu slova z jedného jazyka do druhého 
  • vyhľadanie predpovede počasia 
  • vyhľadanie významu cudzieho slova 
  • vyhľadanie presného času 
  • vyhľadanie informácií z histórie 
  • matematický výpočet 
  • kurzový lístok 
  • telefón a adresa do školy