Informatika 7

Úvodná hodina

Poučenie o bezpečnosti

História počítačov

Vývoj počítača k súčasnej podobe

Operačný systém

Práca v operačnom systéme

Komunikácia

Nástroje na komunikáciu

Grafika

Úprava obrázkov

Multimédiá

Práca s multimédiami

Bezpečnosť a riziká

Informačná spoločnosť

Webová stránka

Práca s webovou stránkou

Prezentácie

Tvorba prezentácie

Digitálne technológie

nformačná spoločnosť

Počítačová sieť

Práca s lokálnej sieti

Programovanie

Tvorba programu

Autorské práva

Legálnosť softvéru

Riziká internetu

Čo je internet

Digitalizácia zvuku

Kódovanie informácií

Kódovanie informácií

Text v počítači

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com