Internet

Komunikácia v sieti

IP ADRESA

Sú to štyri čísla  IPv4 (každé v rozsahu od 0 po 255) oddelené bodkou. Dnes už nestačia iba štyri čísla, preto sa už zavádza šesť čísel IPv6. ( 2345:0425:2CA1::0567:5673:23b5)

 

Najčastejšie sú prvé dve čísla na identifikovanie siete a druhé dve na identifikovanie počítača.

Svoju IP adresu zistíš napríklad tu.

Protokoly v sieti internet

Pripojené počítače medzi sebou komunikujú podľa určitých pravidiel – hovorí sa im protokol TCP/IP a vďaka ich dodržiavaniu sa dokážu „rozprávať“ aj úplne odlišné a nekompatibilné systémy.

TCP/IP je označenie viacerých protokolov, ktoré sa používajú pri komunikácií prostredníctvom Internetu.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol

 • DNS
 • DHCP
 • HTTP
 • FTP
 • POP3
 • SMTP, IMAP
 • TELNET
 • SSH

Základom je pridelenie IP adresy pre každý pripojený počítač (resp. v novej generácii Ipv6 až šestice).

Na Internete neexistujú dva počítače s rovnakou IP adresou.

Ako putujú pakety internetom

Do prehliadača napíšeme napr. www.vincent.edupage.org

Prehliadač nadviaže komunikáciu so serverom a ten mu pošle webovú stránku

Prehliadač a server komunikujú spolu protokolom http – hyper text transfer protocol

Pomocu neho prehliadač určí serveru, ktorý súbor má poslať

Pred cestou sa súbor najprv spracuje pomocou protokolu TCP

Tento protokol obalí súbor s webstránkou ako do obálky a ako adresu určí číslo portu, pomocou ktorého sa potom webová stránka doručí do prehliadača

Takto spracovanú informáciu dostane IP protokol, ktorý rozbije súbor na malé kúsky

Každý kúsok očísluje a vloží do samotnej obálky – paketu

Na paket napíše IP adresu počítača, na ktorý ho treba doručiť a pošle ho na internet

Potom pakety putujú

Po doručení na daný počítač IP protokol vyberie údaje z paketov – poskladá ich a odovzdá TCP, ktorý ho doručí do prehliadača

Ak sa cestou niečo stratí, prehliadač hlási chybu

Pokiaľ chceme zistiť IP-adresu nášho počítača (aby sme mohli niekomu poslať naše číslo) spustíme príkazový riadok v príslušenstve a napíšeme doňho ipconfig.

Dynamická IP adresa

V lokálnych sieťach, kde je k internetu priamo pripojený len jeden počítač, sa často používajú dynamické IP adresy, ktoré nie sú prístupné pre počítače mimo siete. Obvykle začínajú hodnotami 10 alebo 192 a prideľujú sa počítačom automaticky po prihlásení sa do siete.

Doménová adresa

IP adresy sú v praktickom styku nahradené doménovými adresamiwww.vincent.edupage.org

IP adresy sú pre bežného užívateľa ťažko zapamätateľné, preto sa menia pomocou DNS na domény.

Systém DNS ( DNS – Domain Name System ) – je systém databáz uložených domén a IP adries na serveroch DNS, ktoré v rámci prevodov ( doména – IP adresa a opačne ) slúžia k vyhľadávaniu uzlových počítačov.

Každú doménu spravuje doménový server. Napríklad našu doménu (sk) spravuje EUROWEB. Má informácie o všetkých poddoménach.

DOMÉNA

Najvyššou doménou je vždy národná doména (sk, cz, eu, en, pl, …). Ak prestane fungovať, nefunguje žiadna poddoména.

príklad www.edu.sk

www.vincent.edupage.org

subdoména doména národná doména

Úlohy:

 • vymysli si vlasnú doménu a zisti, či je voľná.
 • koľko stojí doména?
 • overenie domény
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com