Multimédiá

Obsah (8 – 2h):  použiť konkrétne nástroje editora na skombinovanie videa, zvukua textu. Rozhodnúť sa pre správne zariadenie pre zaznamenanie zvuku a obrazu, skúmať nové nástroje v konkrétnom editore. Video ako postupnosť klipov, efektov, prechodov, klip ako zvuk, obrázok, titulok, vzťah medzi rozložením prvkov na časovej osi a výsledkom. Vytvorenie a uloženie záznamu, orezanie, vystrihnutie, umies-
tnenie klipu

Multimédiá sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa; podmnožina hypermédií. Sú určené na informovanie a zábavu publika. Multimédiá sú taktiež označované ako elektronické médiá na zálohovanie a predstavenie multimediálneho obsahu. (wikipédia)

Video

Videozáznam je v podstate sekvencia statických obrázkov, ktoré sa v rýchlom slede zobrazujú. Teda môžeme na ich uloženie použiť nejaký formát na uloženie statických obrázkov, ktorý doplníme o nejaké pokyny na zabezpečenie striedania obrázkov (ako rýchlo sa majú obrázky striedať a pod.).

Ak by sme použili nekomprimované statické obrázky štandardnej veľkosti, napríklad 1024×768 pixelov, pre plynulý pohyb by sa malo za sekundu vystriedať asi 30 obrázkov.
Pri 24 bitovej farebnej hĺbke (3Byty) by to znamenalo, že na sekundu záznamu by sme potrebovali: 30x1024x768x3 Bytov = 70778880 B = 67,5 MiB.
Ak film má hodinu, čo je 3600 sekúnd, tak výsledný súbor by mal 243000 MiB = 237,3 GiB. Čo je veľkosť takmer celého pevného disku.

Ako zmenšiť veľkosť videa? Je viacero metód:

  • použijeme menšie rozlíšenie obrázkov, napr.: 320×240,
  • nepoužijem 30 snímkov za sekundu, ale menej, napr. 12, obraz je potom trochu sekaný, ale nemusí to príliš prekážať,
  • použijem komprimovaný formát jednotlivých snímok – potrebujem dostatočne výkonný počítač, aby stíhal obrázky rýchlo načítavať,
  • celý sa uloží len prvý obrázok sekvencie, z ďalších obrázkov sa uložia len tie časti, ktoré sa oproti prvému zmenia,
  • použije sa lepšia kompresia celého videa (nie jednotlivých snímok, ale videa ako celku).

Na strih videa existuje veľa programov, napr. Adobe Premiere Pro,  clipchamp,  Pinnacle Studio, Sony Vegas, DaVinci Resolve a ďalšie. Na  vytvorenie videa použijeme program KDENLIVE.

Úloha

Zvoľ si štát, o ktorom vytvoríš video. Na stránke  pixabay vyhľadaj videá, hudbu a obrázky k danej téme, stiahni si ich do nového priečinka. Vyhľadaj informácie o danom štáte a priprav ich do textového súboru.

Spusti  program Kdenlive a vytvor prvé video.

Ukážka

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com