Informatika 5

Úvodná hodina

Poučenie o bezpečnosti

História počítačov

Vývoj počítača k súčasnej podobe

Operačný systém

Práca v operačnom systéme

Počítač

Počítač a jeho časti

Grafika

Práca v grafickom editore

Súbory a priečinky

Práca s priečinkami a súbormi

Email

Práca s emailom

Práca s textom

Práca v textovom editore

Prezentácie

Vytváranie prezentácií

Internet

Ako funguje internet

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie informácií

Informácie

Kódovanie a dekódovanie

Algoritmizácia

Riešenie problémov

Programovanie

Tvorba programu

komunikácia

Nástroje na komunikáciu

Informačná spoločnosť

Informačné technológie okolo nás

Práca so zvukmi

Nahrávanie zvuku

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com