Práca s textom

Kancelárske balíky

Papier je miesto, kam píšeme text. Na papieri však môžeme zobraziť aj obrázok, graf alebo tabuľku. Text píšeme pomocou klávesnice, no niektoré špeciálne úkony vykonávame pomocou myši.

Panel nástrojov obsahuje tlačidlá a rôzne zoznamy alebo ovládacie prvky, ktoré slúžia na prácu s textom, na úpravu a nastavenie písma, odsekov,prácu s tabuľkami a obrázkami.

Hlavná ponuka obsahuje zoznam príkazov, ktoré textový editor pozná.

Textový kurzor je zvislá blikajúca palička, ktorá znázorňuje miesto, kam práve píšeme.

Úlohy

Nový riadok sa vytvorí pomocou klávesou ENTER

Úloha: Napíš slovenskú abecedu a jednotlivé písmená oddeľ medzerami (mäkčene a dĺžne písať nemusíš)

Úloha: napíš niekoľko písmen abecedy tak, že každé písmeno bude na novom riadku

Úloha: Pomocou písmen a,e,o,b,c,d,m,s,t napíš čo možno najviac spisovných slov. Slová píš na nové riadky

Úloha: Stlač a drž kláves A. Koľko písmeniek sa napísalo po 10 sekundách.

Veľké písmená píšeme pomocou klávesy Shift

Úloha: Napíš názov svojho mesta, ulice, kde bývaš

Úloha: Napíš mená a priezviská svojich kamarátov

Úloha:Napíš skratky  PNS, TESCO alebo ďalšie názvy obchodov, firiem.

nadpis1

Predná strana

nadpis2

Zadná strana